Home 新车指南 Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi full line-up

【规格简介】MITSUBISHI Outlander

✔️ 同级唯一七人座配置,底盘组装做工札实,高端四轮传动系统
❌ 四缸引擎动力不足,第三排仅适合孩童乘坐,二手残值低